,

The Rosary


Kitabu kuhusu ukuu wa Ibada ya Rozari Takatifu na Bikira Maria, mama wa Yesu Kristu. Kitumie kuisali na kuifahamu vizuri ibada hii kubwa na mengi yatafunguliwa.

 

Author: Abraham Panampara, S.D.B.

Publisher: Claretian Publications

Pages: 208 pg

Sh8,300