Oktoba 7,2022; Ijumaa: Juma La 27 La Mwaka

Bikira Maria Mt. wa Rosari
Kumbukumbu
Kijani
Zaburi: Juma 1
SOMO 1: Gal. 3:7-14

Fahamuni basi, yakuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko, kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki Mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema, Katika wewe Mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale walio wa matendo ya sheria, wako chini ya laana; maana imeandikwa, Amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha torati, ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria; kwa sababu Mwenye haki ataishi kwa imani. Na torati haikuja kwa imani, bali, Ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu; maana imeandikwa, Amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti; ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie Mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani.

Wimbo Wa Katikati: Zab. 111:1-6

 1. Aleluya.
  Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote,
  Barazani pa wanyofu wa moyo na katika mkutano.
  Matendo ya Bwana ni makuu,
  Yafikiriwa sana na wapendezwao nayo.

K: Alikumbuka agano lake milele.

 1. Kazi yake ni heshima na adhama,
  Na haki yake yakaa milele.
  Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu,
  Bwana ni mwenye fadhili na rehema. (K)
 2. Amewapa wamchao chakula,
  Atalikumbuka agano lake milele.
  Amewajulisha watu wake uwezo wa matendo yake,
  Kwa kuwapa urithi wa mataifa. (K)

INJILI: Lk. 11:15-26

Wengine wa makutano walisema, “Atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo.” Wengine walimjaribu, wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, “Kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa; na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi, ikiwa Shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Basi, kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je! Huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakaowahukumu. Lakini, ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama; lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang’anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea, na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu; na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu, hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika; asipoona, husema, ‘Nitarudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo, akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine saba, walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo; na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza.’”

TAFAKARI
TUPENDE KUMTEGEMEA MUNGU KATIKA UTUME: Katika Injili ya leo tumesikia Yesu akikanusha tuhuma za kutoa pepo kwa uwezo wa Belzebuli mkuu wa pepo. Anabainisha kutoa pepo kwa uwezo wa Mungu aliye na nguvu zaidi kuliko shetani. Inaelekea katika wakati wake kuna waliokuwa wanajidai kutumia nguvu mbili katika kupambana na pepo, na hivyo kusababisha wengine kudhani Yesu alikuwa katika kundi hilo. Anaeleza kuwa kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hubomoka. Tunaalikwa tusimame imara katika imani yetu hata katika matatizo. Tumtegemee Mungu na sio nguvu za wanadamu, mila potofu au matambiko. Tukumbuke Yesu anatoa tahadhari kuwa kila pepo mbaya amtokapo mtu akitangatanga na kukosa mahali pa kuishi, hurudi kwa nguvu zaidi akiwa na wenzake na hali ya mtu huwa mbaya kuliko ya kwanza. Tuombe imani thabiti na imara katika kupambana na malimwengu na walimwengu.

SALA: Ee Yesu, naomba unikinge na imani isiyo na msimamo. Amina.