Agosti 27,2022; Jumamosi: Juma La 21 La Mwaka

Mt. Monika
Kumbukumbu
Zaburi: Juma 3
SOMO 1: 1Kor. 1:26-31

Ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa; bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima; tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu; tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko; mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki, na utakatifu, na ukombozi; kusudi, kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana.

Wimbo Wa Katikati: Zab. 33:12-13, 18-21

 1. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao,
  Watu aliowachagua kuwa urithi wake.
  Toka mbinguni Bwana huchungulia,
  Huwatazama wanadamu wote pia.

K: Heri taifa ambalo Bwana aliowachagua kuwa urithi wake.

 1. Tazama, jicho la Bwana li kwao wamchao,
  Wazingojeao fadhili zake.
  Yeye huwaponya nafsi zao na mauti,
  Na kuwahuisha wakati wa njaa. (K)
 2. Nafsi zetu zinamngoja Bwana,
  Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu.
  Maana mioyo yetu itamfurahia,
  Kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. (K)

INJILI: Mt. 25:14-30

Yesu aliwaelezea wanafunzi wake mfano huu: Mtu aliyetaka kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta tano, na mmoja talanta mbili, na mmoja talanta moja; kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake; akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta tano akaenda, akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine tano. Vile vile na yule mwenye mbili, yeye naye akachuma nyingine mbili faida. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta tano, akaleta talanta nyingine tano, akisema, “Bwana, uliweka kwangu talanta tano; tazama, talanta nyingine tano nilizopata faida.” Bwana wake akamwambia, “Vema, mtumwa mwema na uwaminifu; ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi; ingia katika furaha ya bwana wako.” Akaja na yule aliyepokea talanta mbili, akasema, “Bwana, uliweka kwangu talanta mbili; tazama, talanta nyingine mbili nilizopata faida.” Bwana wake akamwambia, “Vema mtumwa mwema na uwaminifu; ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi; ingia katika furaha ya bwana wako.” Akaja na yule aliyepokea talanta moja, akasema, “Bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya; basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi; tazama, unayo iliyo yako.” Bwana wake akajibu, akamwambia, “Wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, nakusanya nisipotawanya; basi, ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba; nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi, mnyang’anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta kumi. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa, na kuongezewa tele; lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang’anywa. Na mtumwa yule asiyefaa, mtupeni mbali katika giza la nje; ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.”

TAFAKARI
KUZA KARAMA ULIYOJALIWA NA MUNGU: Katika Injili ya leo, Yesu anatuhimiza na kutufundisha umuhimu wa kutunza karama mbalimbali tulizojaliwa na Mungu. Talanta ni mfano wa karama ambazo tumejaliwa na Mungu kama zawadi ambazo zapaswa kuendelezwa. Mungu anatutaka tukiendeleze kila kitu chema tulichojaliwa naye. Aliyepokea talanta tano na mbili waliwajibika kuzalisha tano na mbili nyingine nao wakapata pongezi kwa kuwa wamekuwa wema na waaminifu katika kila walichopewa kama mawakili. Yule aliyepokea talanta moja anapata lawama kwanza kutokana na tabia yake ya uvivu ndio maana anamwita “Mtumwa mbaya na mlegevu”. Pili anapata lawama kutokana na maneno yake makali, yasiyo na heshima wala adabu. Anawezaje kumwita bwana wake mtu mgumu na mnyonyaji? Tukumbuke kuwa mahusiano yetu thabiti na Mungu katika sala, tafakari na uvumilivu katika magumu ni ufunguo wa kukuza karama zetu mbalimbali tulizojaliwa na Mungu. Hivyo ndivyo Mt. Monika tuneyeadhimisha kumbukumbu lake leo, alivyofanya maishani mwake.

SALA: Ee Mungu, utujalie tutumie karama ulizotujalia kwa maendeleo ya watu wote. Amina.