Mei 28,2022; Jumamosi: Juma la 6 la Pasaka

Nyeupe
Zaburi: Juma 1
SOMO 1: Mdo. 18:23-28
Paulo akiisha kukaa Antiokia siku kadha wa kadha aliondoka, akapita kati ya nchi ya Galatia na Friagia, mji kwa mji, akiwathibitisha wanafunzi. Basi Myahudi mmoja, jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskanderia, mtu wa elimu, akafika Efeso; naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana; na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu; naye alijua ubatizo wa Yohane tu. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi; hata Prisila na Akila walipomsikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Na alipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu wakamhimiza, wakawaandikia wale wanafunzi wamkaribishe; naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu. Kwa maana aliwashinda wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo.

Wimbo Wa Katikati: Zab. 47:1-2, 7-9

 1. Enyi watu wote pigeni makofi,
  Mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe,
  Kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya,
  Ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote.

K: Mungu ndiye mfalme wa dunia yote.

 1. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote,
  Imbeni kwa akili.
  Mungu awamiliki mataifa,
  Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. (K)
 2. Wakuu wa watu wamekusanyika,
  Wawe watu wa Mungu wa Ibrahimu.
  Maana ngao za dunia zina Mungu,
  Ametukuka sana. (K)

INJILI: Yn. 16:23-28
Siku ile, Yesu aliwaambia wanafunzi wake: “Amin, amin, nawaambia, Mkimwomba Baba neno lo lote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu; ombeni, nanyi mtapata; furaha yenu iwe timilifu. Hayo nimesema nanyi kwa mithali; saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa mithali; lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Na siku ile mtaomba kwa jina langu; wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba; kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi, na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni; tena nauacha ulimwengu; na kwenda kwa Baba.”

TAFAKARI
OMBENI LOLOTE NA MTAPATA: Yesu Kristo anawafundisha mitume kwamba wanaomba lolote kwa jina lake watajaliwa, ili furaha yao iwe kamilifu. Bila shaka mojawapo ya sala ya mitume ilikuwa kuwa na wafuasi wengi walioifahamu injili, na watakaowasaidia kuifundisha kwa wengine. Mitume wanajaliwa kukutana na Apolo mtu aliyewezeshwa kufahamu mafundisho ya Bwana Yesu Kristo, pasipo mafundisho ya mitume. Hata kabla ya uthibitisho wa mitume, alianza kufundisha katika ufahamu wake mdogo. Sala ni chimbuko la furaha, amani na utulivu mkubwa, hivi kwamba aliyejaliwa anatamani kuwashirikisha wengine. Sala inaiwezesha mioyo yetu kukutana ana kwa ana na Mungu na kujaliwa utimilifu wa pekee.
Kila mmoja amejaliwa ufahamu mdogo wa neno la Mungu na wote tuna uwezo wa kuwasiliana na Muumba wetu katika sala na ibada. Matokea yake yanatushinikiza kuwafundisha wengine kumjua Mungu.

SALA:Ee Yesu, utujalie utulivu katika sala, ili tukutane nawe, na tuwafundishe wengine kukujua.