Mei 27,2022; Ijumaa: Juma la 6 la Pasaka

Mt. Augustini wa Canterbury, Askofu
Nyeupe
Zaburi: Juma 1
SOMO 1: Mdo. 18:9-18
Bwana alimwambia Paulo kwa maono usiku, “Usiogope, bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakayekushambulia ili kukudhuru; kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu.” Akakaa huko muda wa mwaka mmoja na miezi sita akifundisha kati yao neno la Mungu. Hata Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamwinukia Paulo kwa nia moja, wakamleta mbele ya kiti cha hukumu, wakisema, “Mtu huyu huwavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria.” Na Paulo alipotaka kufunua kinywa chake, Galio akawaambia Wayahudi, “Kama lingekuwa jambo la dhuluma au la hila mbaya, enyi Wayahudi, ingekuwa haki mimi kuchukuliana nanyi; bali ikiwa ni hoja juu ya maneno na majina na sheria yenu, liangalieni ninyi wenyewe, maana mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo hayo.” Akawafukuza waondoke mbele ya kiti cha hukumu. Nao wote wakamshika Sosthene, mkuu wa sinagogi, wakampiga mbele ya kiti cha hukumu. Wala Galio hakuyaona mambo hayo kuwa ni kitu. Baada ya hayo Paulo akazidi kukaa huko siku nyingi, kisha akaagana na ndugu akaabiri kwenda shamu; na Prisila na Akila wakaenda pamoja naye, alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kenkrea; maana alikuwa ana nadhiri.

Wimbo Wa Katikati: Zab. 47:1-6

 1. Enyi watu wote, pieni makofi,
  Mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe,
  Kwa kuwa Bwana aliye juu, mwenye kuogofya,
  Ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote.
  K: Mungu ndiye mfalme wa dunia yote.
 2. Atawatiisha watu wa nchi chini yetu,
  Na mataifa chini ya miguu yetu.
  Atatuchagulia urithi wetu,
  Fahari ya Yakobo ambaye alimpenda. (K)
 3. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe,
  Bwana kwa sauti ya baragumu.
  Mwimbieni Mungu, naam, imbeni;
  Mwimbieni mfalme wetu, naam, imbeni. (K)

INJILI: Yn. 16:20-23
Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake: “Amin, amin, nawaambia Ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi; ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azaapo, yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akiisha kuzaa mwana, haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni; lakini mimi nitawaona tena; na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lo lote. Amin, amin, nawaambia, Mkimwomba Baba neno lo lote atawapa kwa jina langu.”

TAFAKARI
HUZUNI YENU ITAGEUKA FURAHA:Yesu Kristo anashiriki huzuni ya mitume wake anapowaaga. Lakini anawafariji na kuwapa matumaini kwamba huzuni yao haitadumu, kabla ya kugeuka kuwa furaha itakayofutilia mbali dhiki yao. Mtume Paulo anakamatwa na kushtakiwa na watesi wake kwa nia ya kumhukumu na kumwangamiza. Wanashindwa, kiongozi wa hukumu anapotupilia mbali mashtaka yao. Kristo anaahidi kutowaacha wafuasi wake katika dhiki. Anawasaidia kuona mbali zaidi ya matatizo ya muda mfupi, ambayo mwishowe yanakuwa furaha. Anawahakikishia kwamba wakimuomba Baba lolote kwa jina la Yesu watapata.
Tunahimizwa kutupilia mbali hofu na huzuni kwa nguvu na tumaini la ufufuo na msaada wa daima wa Mungu. Yesu Kristo Mfufuka na aliyepaa mbinguni anatuahidi kwamba furaha yetu ni hakika na mashaka yetu yataondolea na furaha hiyo.

SALA: Ee Yesu, imani na matumaini yetu kwako vitujalie kumaliza uwoga, hofu na huzuni, tuione furaha inayodumu zaidi ya matatizo ya muda mfupi.