Februari 18,2022; Ijumaa: Juma La 6 La Mwaka

Kijani
Zaburi: Juma 2
SOMO 1: Yak. 2: 14-24, 26
Ndugu zangu, yafaa nini, mtu akisema ya kwamba anayo imani, lakini hana matendo? Je! Ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani, isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, “Wewe unayo imani, nami ninayo matendo.” Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja; watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai? Je! Baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo, hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, ‘Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki; naye aliitwa rafiki wa Mungu.’ Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake; si kwa imani peke yake. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa.
Wimbo Wa Katikati: Zab. 112:1-6

 1. Aleluya.
  Heri mtu Yule amchaye Bwana,
  Apendezwaye sana na maagizo yake.
  Wazao wake watakuwa hodari duniani,
  Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa.
  K: Heri mtu yule amchaye Bwana.
 2. Nyumbani mwake mna utajiri na mali,
  Na haki yake yakaa milele.
  Nuru huwazukia wenye adili gizani,
  Ana adili na huruma na haki. (K)
 3. Heri atendaye fadhili na kukopesha,
  Atengenezaye mambo yake kwa haki.
  Kwa maana hataondoshwa kamwe,
  Mwenye haki atakumbukwa milele. (K)

INJILI: Mk. 8: 34 – 9: 1
Yesu aliwaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, Mtu ye yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake, ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi, na maneno yangu, katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo, atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Akawaambia, Amin, nawaambia, Pana watu katika hawa wasimamao hapa, ambao hawataonja mauti kabisa, hata watakapouona ufalme wa Mungu umekuja kwa nguvu.

TAFAKARI
UKARIMU NI SADAKA YENYE KUHITAJI MAJITOLEO MAKUBWA: Injili na somo la kwanza. Vinaongea kuuhusu ukarimu. Somo la kwanza, “Ikiwa ndugu mwanaume/ke yu uchi na kupungukiwa na riziki….lakini asiwape mahitaji ya mwili yafaa nini?” Injili, “kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake?” Duniani humu tunashuhudia watu wakijilimbikizia mali kila kona kiasi kwamba unashindwa kuelewa watazitumia lini. Wengine hadi wameugua kutokana na kutopumzika vya kutosha. Usishangae mtu ana mabilioni ya pesa, ukimuomba hata mchango wa kumpeleka mhitaji hospitali si ajabu akatoa elfu tano tena kwa masimango. Wengine wanahifadhi vyakula hadi vinaharibika angali pembeni maskini yupo anakufa njaa. Mtakatifu Teresia alisema, “Hata nguo tuliyonayo ni Mungu tu ametuazima ili tusitiri miili yetu”. Kwa hili inatakiwa tuelewe kuwa kutenda ukarimu kwa wahitaji ni sadaka bora sana.

SALA: Yesu Mwema tunaomba utuwezeshe tuwe wakarimu kwa wengine.