Januari 28,2022; Ijumaa: Juma La 3 La Mwaka

Mt. Toma wa Akwino, Padre na Mwalimu wa Kanisa
Kumbukumbu
Nyeupe
SOMO I: 2 Sam. 11: 1-10, 13-17
Ikawa, mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu, na watumishi wake pamoja naye, na Israeli wote; wakawaangamiza wana wa Amoni, wakawahusuru Raba. Lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme; na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga; naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akapeleka, akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, “Je! Huyu siye Bath-sheba, binti Eliamu, mkewe Uria, Mhiti?” Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa; naye akaingia kwake; naye akalala naye; (maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake); kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akachukua mimba; basi akapeleka na kumwambia Daudi, akasema, “Ni mja-mzito.” Ndipo Daudi akapeleka kwa Yoabu, akisema, “Unipelekee Uria, Mhiti.” Naye Yoabu akampeleka Uria kwa Daudi. Uria alipomwendea Daudi, Daudi alimwuliza habari za Yoabu, na habari za watu, na habari za vita. Daudi akamwambia Uria, “Haya, shuka nyumbani kwako, ukanawe miguu yako.” Basi Uria akatoka katika nyumba ya mfalme, na tunu ya vyakula ikamfuata, iliyotoka kwa mfalme. Lakini Uria akalala mlangoni pa nyumba ya mfalme, pamoja na watumishi wote wa Bwana wake, wala hakushuka nyumbani kwake.
Watu walipomwambia Daudi ya kwamba, Uria hakushuka nyumbani kwake. Naye Daudi akamwalika, akala, akanywa mbele yake; naye akamlevya; hata wakati wa jioni akatoka kwenda kulala kitandani mwake pamoja na watumishi wa bwana wake, lakini hakushuka nyumbani kwake. Hata ikawa asubuhi, Daudi akamwandikia Yoabu waraka, akaupeleka kwa mkono wa Uria. Akaandika katika waraka huo, kusema, “Mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni, mmwache, ili apigwe, akafe.” Ikawa Yoabu alipokuwa akiuhusuru mji, akamweka Uria mahali alipojua ya kuwa pana mashujaa. Watu wa mji wakatoka, wakapigana na Yoabu; na baadhi ya watu, watumishi wa Daudi, wakaanguka; Uria Mhiti naye akafa.

Wimbo Wa Katikati: Zab. 51:1-5, 8-9
K “Uturehemu, Ee Mungu, kwani tumekosa.”

 1. Ee Mungu, unirehemu, sawasawa na fadhili zako;
  Kiasi cha wingi wa rehema zako
  Uyafute makosa yangu.
  Unioshe kabisa na uovu wangu,
  Unitakase dhambi zangu. (K)
 2. Maana nimejua mimi makosa yangu,
  na dhambi yangu I mbele yangu daima.
  Nimekutenda dhambi wewe peke yako,
  Na kufanya maovu mbele za macho(K)
 3. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo
  Na kuwa safi utoapo hukumu.
  Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu,
  Mama yangu alinichukua mimba hatiyani. (K)
 4. Unifanye kusikia furaha na shangwe,
  Mifupa uliyoiponda ifurahi.
  Usitiri uso wako usitazame dhambi zangu,
  Uzifute hatiya zangu zote. (K)

INJILI: Mk 4:26-34
Yesu aliwaambia wanafunzi wake: “Ufalme wa Mungu, mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi; akawa akilala na kuondoka, usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua, asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe; kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiiva, mara hupeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika.” Akasema, “Tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali, ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa; hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake.” Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake, kwa kadiri walivyoweza kulisikia; wala pasipo mfano hakusema nao; lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faragha.

TAFAKARI
TAMAA MBAYA NI MAANGAMIZO: Katika Amri ya Tisa ya Mungu inakataza “Usitamani mwanamke asiye mke wako”. Mtu huanguka katika dhambi baada ya tamaa na hii huchochewa na vionjo vyetu vya ndani. Hili nalo lilimpata Daudi. Aliwakwa na tamaa hata akasahau kuwa yeye ni kiongozi na hivi akaishia hadi kuweka mipango ya kumwangamiza Uria ili amtwae mkewe ambaye alishaanguka naye katika dhambi ya uzinifu. Leo hii ndoa nyingi zimesambaratika kwa sababu ya watu kutoishi viapo vyao vya ndoa. Shetani amevuruga hivyo kwamba watu wameona ni jambo la kawaida. Utashangaa sehemu nyingine watu wanahamishwa kikazi na waajiri wao lengo likiwa anayebaki nyuma aweze kuwa huru naye. Mfano ni pale ambapo mume anahamishiwa mkoa mwingine kumbe anayemhamisha ana mpango na mke wake. Hiyo ni kuwa na tabia kama ya Daudi na huko ndiko kunakofifisha mbegu ya ufalme haikui inavyotakiwa kama injili inavyosema.

SALA: Tunaomba Bwana utujalie kuwa na hofu ya Mungu.