DESEMBA 29,2021 JUMATANO: OKTAVA YA KUZALIWA BWANA

Mt.Toma Backet, Askofu na Shahidi
Nyeupe
Zaburi: Juma 1

SOMO 1: 1 Yoh 2:3-11
Wapenzi, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua Yesu, ikiwa tunashika amri zake, yeye asemaye, Nimemjua, wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Wapenzi, siwaandikii amri mpya, ila amri ya zamani mliyokuwa nayo tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani ni neno lile mlilolisikia. Tena nawaandikia amri mpya, neno lililo kweli ndani yake na yenu; kwa kuwa giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung’aa. Yeye asemaye kwamba yumo nuruni, naye amchukiaye ndugu yake, yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake, akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Bali yeye amchukiaye ndugu yake, yu katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza imempofusha macho.

WIMBO WA KATIKATI Zab. 96:1-3, 5-6

1.Mwimbieni Bwana wimbo mpya,
Mwimbieni Bwana, nchi yote,
Mwimbieni Bwana, libarikini jina lake.
(K) Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie.
2.Tangazeni wokovu wake siku kwa siku,
Wahubirini mataifa habari za utukufu wake,
Na watu wote habari za maajabu yake. (K)
3.Lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu,
Heshima na adhama ziko mbele yake,
Nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. (K)

INJILI: Lk 2:22-35
Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda na Yesu hata Yerusalemu, wamweke kwa Bwana, (kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, Kila mtoto mwanamume aliye kifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana), wakatoe na sadaka, kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, Hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu, jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli; na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho; na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani, ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu, akisema, Sasa, Bwana, wamruhusu mtumishi wako, kwa amani, kama ulivyosema kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako, uliouweka tayari machoni pa watu wote; nuru ya kuwa mwangaza wa Mataifa, na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, Tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe, upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi.

TAFAKARI
KUJIKABIDHI KWA BWANA NI JAMBO JEMA: Katika somo la kwanza tunafundishwa kuhusu upendo kwa Mungu na jirani. Upendo ni fadhila ya kimungu inayomwezesha mtu kumpenda Mungu kuliko kitu kingine na kumpenda jirani kama Yesu alivyotupenda. Aidha tunaaswa kuikimbia dhambi kwani dhambi inatutenga na upendo wa Mungu. Mungu anajua udhaifu tulionao sisi wanadamu hivyo inapotokea tumetenda dhambi tuamini kuwa tunaye mtetezi ambaye ni Yesu aliyetuwekea sakramenti ya Upatanisho. Ili kuweza kuunganika vizuri na Mungu ni lazima kufuata maagizo yake kama walivyofuata wazazi wa Yesu kama tulivyosikia katika Injili. Kwa kufuata maagizo hayo wazee waliokuwa na matarajio makubwa ya kumwona Mkombozi walifanikiwa na furaha yao ikaongezeka. Nasi kwa kuishi maisha ya upendo wa kweli tunayo nafasi ya kuwavuta watu wamwelekee Mungu na kuwa na mahusiano mema kati yao.

Sala: Ee Bwana Yesu Kristo, tujalie neema ya kuwa na upendo wa dhati kati yetu.

Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Wapenzi, siwaandikii amri mpya, ila amri ya zamani mliyokuwa nayo tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani ni neno lile mlilolisikia. Tena nawaandikia amri mpya, neno lililo kweli ndani yake na yenu; kwa kuwa giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung’aa. Yeye asemaye kwamba yumo nuruni, naye amchukiaye ndugu yake, yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake, akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Bali yeye amchukiaye ndugu yake, yu katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza imempofusha macho.

WIMBO WA KATIKATI Zab. 96:1-3, 5-6

1.Mwimbieni Bwana wimbo mpya,
Mwimbieni Bwana, nchi yote,
Mwimbieni Bwana, libarikini jina lake.
(K) Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie.
2.Tangazeni wokovu wake siku kwa siku,
Wahubirini mataifa habari za utukufu wake,
Na watu wote habari za maajabu yake. (K)
3.Lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu,
Heshima na adhama ziko mbele yake,
Nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. (K)

INJILI: Lk 2:22-35
Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda na Yesu hata Yerusalemu, wamweke kwa Bwana, (kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, Kila mtoto mwanamume aliye kifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana), wakatoe na sadaka, kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, Hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu, jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli; na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho; na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani, ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu, akisema, Sasa, Bwana, wamruhusu mtumishi wako, kwa amani, kama ulivyosema kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako, uliouweka tayari machoni pa watu wote; nuru ya kuwa mwangaza wa Mataifa, na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, Tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe, upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi.

TAFAKARI
KUJIKABIDHI KWA BWANA NI JAMBO JEMA: Katika somo la kwanza tunafundishwa kuhusu upendo kwa Mungu na jirani. Upendo ni fadhila ya kimungu inayomwezesha mtu kumpenda Mungu kuliko kitu kingine na kumpenda jirani kama Yesu alivyotupenda. Aidha tunaaswa kuikimbia dhambi kwani dhambi inatutenga na upendo wa Mungu. Mungu anajua udhaifu tulionao sisi wanadamu hivyo inapotokea tumetenda dhambi tuamini kuwa tunaye mtetezi ambaye ni Yesu aliyetuwekea sakramenti ya Upatanisho. Ili kuweza kuunganika vizuri na Mungu ni lazima kufuata maagizo yake kama walivyofuata wazazi wa Yesu kama tulivyosikia katika Injili. Kwa kufuata maagizo hayo wazee waliokuwa na matarajio makubwa ya kumwona Mkombozi walifanikiwa na furaha yao ikaongezeka. Nasi kwa kuishi maisha ya upendo wa kweli tunayo nafasi ya kuwavuta watu wamwelekee Mungu na kuwa na mahusiano mema kati yao.

Sala: Ee Bwana Yesu Kristo, tujalie neema ya kuwa na upendo wa dhati kati yetu.