DESEMBA 1,2021 JUMATANO:JUMA LA 1 LA MAJILIO

Urujuani
Zaburi: Juma 1
SOMO I:Isa 25:6-10
Siku ile Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele; na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote; na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote; maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, Tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie; huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kuufurahia wokovu wake. Kwa maana mkono wa Bwana utatulia katika mlima huu.

WIMBO WA KATIKATI: Zab. 23:1-3, 5-6
1.Bwana ndiye mchungaji wangu,
Sitapungukiwa na kitu.
Katika malisho ya majani mabichi hunilaza,
(K)Nitakaa nyumbani mwa Bwana milele.
2.Kando ya maji ya utulivu huniongoza,
Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza.
Katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. (K)
3.Waandaa meza mbele yangu,
Machoni pa watesi wangu.
Umenipaka mafuta kichwani pangu,
Na kikombe changu kinafurika. (K)
4.Hakika wema na fadhili zitanifuata
Siku zote za maisha yangu;
Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. (K)

INJILI: Mt 15:29-37
Siku ile: Yesu, alifika kando ya bahari ya Galilaya; akapanda mlimani, akaketi huko. Wakamwendea makutano mengi wakimletea viwete, vipofu, mabubu, vilema, na wengine wengi, wakawaweka miguuni pake; akawaponya; hata ule mkutano wakastaajabu, walipowaona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda, na vipofu wanaona; wakamtukuza Mungu wa Israeli. Yesu akawaita wanafunzi wake, akasema, Nawahurumia mkutano, kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami, wala hawana kitu cha kula; tena kuwaaga wakifunga sipendi, wasije wakazimia njiani. Wanafunzi wake wakamwambia, Tupate wapi mikate mingi hapa nyikani, hata kushibisha mkutano mkuu namna hii? Yesu akawaambia, Mnayo mikate mingapi? Wakasema, Saba, na visamaki vichache.
Akawaagiza mkutano waketi chini; akaitwaa ile mikate saba na vile visamaki, akashukuru akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba; wakayaokota masazo ya vipande vya mikate, makanda saba, yamejaa.

TAFAKARI
MWALIKO WA KWENYE KARAMU:Katika somo la kwanza nabii Isaya anatuambia kuhusu karamu ya nyama nono, karamu ya divai iliyo bora anayotufanyia Bwana. Ahadi hii inakamilishwa na Yesu mwenyewe katika Injili kwa matendo ya huruma anayowafanyia watu. Katika nyakati zetu hizi mahangaiko mengi katika maisha yamejikita katika magonjwa mbalimbali yakiwemo yanayoambukizwa na yasiyoambukizwa. Tunaikumbuka corona? Basi, tupambane na mahangaiko hayo kwa kuishi maisha ya uadilifu nidhamu na uchaji wa Mungu, kupima afya zetu na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya ili kujikinga na maradhi mbalimbali. Mahangaiko mengine katika jamii zetu ni njaa. Baadhi hawana uhakika wa kupata chakula katika maisha yao ya kila siku. Sababu zipo kadhaa mfano hali mbaya ya hewa, uvivu na kutowajibika vizuri. Tujikwamue na hali hizo kwa kuwajibika, kutunza mazingira na kufanya kazi kwa weledi zaidi.

Sala: Ee Yesu wangu, nijalie ari ya kushiriki karamu ya mbinguni.