Slide SHAJARA ZA 2022
TAFAKARI NASI
SASA ZINAPATIKANA MAJIMBO
YOTE TANZANIA
Nunua Yako
Slide 2022 ENGLISH
BIBLE DIARIES
NOW AVAILABLE IN ALL
OF OUR SHOPS
Get a Copy
Slide Slide JIPATIE SANAMU
NZURI ZA
WATAKATIFU
KWA BEI NAFUU KABISA Chagua bikira maria

2022 Mei 23 Jumatatu: Juma la 6 la Pasaka

NyeupeZaburi: Juma 1SOMO 1: Mdo. 16:11-15Tuling’oa nanga kutoka Troa, tukafika Samothrake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli; na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio

Mei 22,2022; Jumapili: Jumapili ya 6 ya Pasaka

SOMO 1: Mdo. 15:1-2, 22-29Walishuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba, Msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa

Mei 21,2022; Jumamosi: Juma la 5 la Pasaka

NyeupeZaburi: Juma 4SOMO 1: Mdo. 16:1-10Siku zile, Paulo alifika Derbe na Listra na hapo palikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini; lakini babaye alikuwa Myunani.

BOOKS & MEDIA

CHURCHWARES & APPAREL

STATUES & CRUCIFIXES

HOLY PICTURES